Strona archiwalna
- +  

Projekty 2010/2011:

 

Inżynieria materiałowa

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

koordynator: dr inż. Magdalena Kwiatkowska tel.: 91 449 45 89

dziekanat tel.: 91 449 45 50, 91 449 41 92

 

 

Projekty 2009/2010:

 

Mechanika i budowa maszyn

Inżynieria materiałowa

Mechatronika

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

koordynator: dr inż. Henryk Maćkowiak WIMiM, tel. 91 449 41 61

dziekanat tel.: 91 449 45 50, 91 449 41 92

 

Automatyka i robotyka

Wydział Elektryczny

kierownik projektu dr inż. Krzysztof Pietrusewicz WE, tel. 91 449 53 36

dziekanat: 91 449 44 62

e-mail: dziekanat.we@zut.edu.pl

 

Informatyka

Wydział Informatyki

kierownik projektu Monika Ciszak,

koordynator na Wydziale Informatyki mgr inż. Renata Zielińska, 091 449 56 63

dziekanat tel: 091 449 56 70

 

 

Projekty 2008/2009:

 

Mechatronika

Mechanika i budowa maszyn

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

koordynator: dr inż. Henryk Maćkowiak WIMiM, tel. 91 449 41 61

dziekanat tel.: 91 449 45 50, 91 449 41 92

   

Automatyka i robotyka

Elektrotechnika

Wydział Elektryczny

mgr Agnieszka Przymus WE, tel. 091 449 43 16  

dziekanat: 91 449 44 62

e-mail: dziekanat.we@zut.edu.pl

 

Biotechnologia 

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

dr inż. Arkadiusz Terman, 091 449 67 80

tel.: 91 449 67 51, 91 449 67 52

e-mail: renata.pilarczyk@zut.edu.pl