Strona archiwalna
- + studia stacjonarne INŻYNIERIA MATERIAŁOWA  

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA  to nauka o konstruowaniu i wytwarzaniu nowych materiałów. Dotychczas stosowane materiały nie gwarantują już postępu cywilizacyjnego. Informatyk potrzebuje „pamięci” i światłowodów, budowniczy – lekkich i wodoodpornych materiałów budowlanych, energetyk – ogniw słonecznych, chirurg – elementów do wszczepiania i leków samo dozujących się.

 

Studia na kierunku INŻYNIERIA MATERIAŁOWA pozwalają na uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie:

 

- projektowania i wytwarzania nowych materiałów,

- przetwarzania materiałów w celu nadania im nowych, lepszych właściwości,

- recyklingu materiałów

- doboru materiałów do warunków pracy,

- projektowania procesów technologicznych z zakresu przetwórstwa materiałów,

- badania i oceny jakości materiałów.

 

Studia I-stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku i kończą się złożeniem pracy inżynierskiej oraz zdaniem egzaminu końcowego. Ta część studiów pozwala poznać podstawy techniki, technologii materiałowych, zarządzania przedsiębiorstwem oraz ugruntować język obcy. Podstawy nauki o materiałach rozszerzone są o właściwości podstawowych tworzyw konstrukcyjnych jak metale i tworzywa polimerowe oraz metody ich przetwórstwa. Swoją wiedzę natychmiast można wykorzystać w wiodących koncernach lub we własnym biznesie.

 

Studia II-stopnia (magisterskie) trwają 1,5 roku i kończą się uzyskaniem stopnia magistra w jednej z 8 oferowanych specjalności:

 • Przetwórstwo tworzyw polimerowych
 • Inżynieria powierzchni
 • Biomateriały i materiały opakowaniowe
 • Lakiery i pokrycia ochronne
 • Recykling
 • Inżynieria kompozytów
 • Nanotechnologie materiałowe
 • Komputerowe projektowanie form wtryskowych i wyrobów z tworzyw polimerowych

Na studia II stopnia Inżynierii Materiałowej mogą aspirować również absolwenci innych wydziałów i uczelni z dyplomem ukończenia studiów I stopnia.

 

Studia na Kierunku Inżynieria Materiałowa w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie są jedyne w swoim rodzaju w Polsce. Tylko u nas studia te obejmują jednocześnie i w szerokim zakresie tworzywa polimerowe i tworzywa metaliczne. Studia te można również nazwać elitarnymi gdyż opierają się na wielu dyscyplinach naukowych. Uzyskiwana wiedza ma zatem charakter interdyscyplinarny. Absolwenci mają perspektywę pracy w szerokim zakresie specjalności w kraju i za granicą. Technologie materiałowe i nanomateriały to priorytety Unii Europejskiej. Nasi absolwenci są poszukiwani i mają perspektywę szybkiej kariery zawodowej.

Przygotowujemy cię do pracy w:

 • biurach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych
 • laboratoriach i centrach badawczych,
 • pracowniach pomiarowych i kontroli jakości, ośrodkach rzeczoznawczych i towarzystwach nadzoru technicznego,
 • jednostkach oświatowych i szkoleniowych,
 • firmach usługowych i produkcyjnych oraz przedstawicielstwach handlowych

wiecej informacji o kierunku znajdziesz tutaj

kontakt