Strona archiwalna
- + studia pierwszego stopnia S1 MECHATRONIKA  

Studia prowadzone w ramach projektu: "Uatrakcyjnienie procesu kształcenia i zapewnienie wyższej jego jakości na kierunkach: automatyka i robotyka, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn i mechatronika ZUT w Szczecinie"

 

Rozwój technologiczny podąża w kierunku budowy maszyn inteligentnych. Współczesne maszyny w coraz większym stopniu potrafią zdiagnozować swój stan, samodzielnie sterować swoją pracą oraz komunikować się z człowiekiem za pomocą nowoczesnego interfejsu informatycznego. Projektowanie, budowa i eksploatacja takich maszyn wymaga nowej kadry inżynierskiej, która posiadać musi szeroką wiedzę w trzech dziedzinach: budowy i konstrukcji maszyn, elektroniki i sterowania oraz informatyki i programowania systemów technicznych. Studia na kierunku Mechatronika umożliwiają uzyskanie umiejętności w tych dziedzinach. Absolwenci dysponują szeroką, interdyscyplinarną wiedzą obejmującą swym zakresem: dziedziny projektowania i modelowania układów mechanicznych, sensorykę i techniki pomiarowe, informatykę i programowanie maszyn, teorię sterowania i budowy nowoczesnych układu sterujących urządzeniami mechatronicznymi. Mogą podjąć pracę w szeroko pojętym przemyśle elektro-maszynowym, motoryzacyjnym i lotniczym, gdzie wytwarza się i projektuje nowoczesne układy mechatroniczne (obrabiarki numeryczne CNC, roboty przemysłowe, samochody, urządzenia AGD, itp.).  Studia trwają 7 semestrów.

 

 

kontakt