Strona archiwalna
- + Czym są „kierunki zamawiane”?  

Dlaczego kierunki techniczne?

Absolwenci nauk ścisłych są obecnie najbardziej pożądani przez pracodawców i odgrywać mogą istotną rolę w pobudzaniu rozwoju tych gałęzi gospodarki, które mają szczególny wpływ na poprawę sytuacji ekonomicznej i społecznej Polski. Badania rynku pracy w Polsce potwierdzają rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników z wykształceniem technicznym - przewiduje się, że liczba absolwentów tych studiów w przyszłości będzie deficytowa na rynku pracy.

  

Kierunki zamawiane na ZUT

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie w 2010 roku otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 931 374 zł do wniosku pt. „Uatrakcyjnienie kształcenia i zapewnienie wyższej jego jakości na kierunkach inżynieria materiałowafizyka techniczna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie”, który będzie realizowany w latach 2010-2014.
W wyniku przyznanych środków dofinansowanie otrzymały następujące kierunki studiów: inżynieria materiałowa (studia stacjonarne I i II stopnia) oraz fizyka techniczna (studia stacjonarne).

 

Możesz zapisać się na studia, rejestrując się w Internetowym Systemie Rekrutacji /wejdź/

 

Korzyści ze studiowania na kierunkach zamawianych

- 1.000 zł stypendium motywacyjnego, wypłacanego przez 10 miesięcy w roku,

- program wyrównawczy z matematyki i fizyki,

- uczestniczenie w wyjazdach oraz udział krajowych i zagranicznych targach,

- zwiedzanie zakładów pracy, instytutów badawczych w kraju i za granicą,

- uczestniczenie w wykładach gościnnych wykładowców z innych uczelni z kraju i zagranicy,

- uczestniczenie w wykładach, prezentacjach i warsztatach prowadzonych przez przedstawicieli firm,

- możliwość uzyskania certyfikatu SolidWorks (inżynieria materiałowa), oraz uprawnień SEP (fizyka techniczna),

- staże w zakładach pracy dla 2 studentów (na każdym z kierunków).

 

Kto otrzyma stypendium motywacyjne?


Mamy dla was:

 

Stypendium przyznawane jest najlepszym - na pierwszy rok studiów kryterium stanowią oceny ze świadectwa maturalnego, a w latach następnych – pod uwagę brane są postępy w nauce. Szczegóły zawiera regulamin kierunków zamawianych.