Strona archiwalna
- + INFORMACJE OGÓLNE  

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie prowadzi studia na kierunkach zamawianych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Kierunki zamawiane prowadzone na ZUT:

 

aktualny nabór :

 

FIZYKA TECHNICZNA - specjalność TECHNOLOGIE ENERGII ODNAWIALNYCH  

Wydział Elektryczny

 

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechantroniki

 

zakończone nabory:  

 

AUTOMATYKA I ROBOTYKA - TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W PROCESIE PRODUKCJI

ELEKTROTECHNIKA - specjalność TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W ELEKTROTECHNICE

Wydział Elektryczny

 

 

BIOTECHNOLOGIA - specjalność PRODUKCJA ROŚLIN I PRODUKCJA ZWIERZĘCA

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

 

MECHATRONIKA - specjalność UKŁADY MECHATRONICZNE

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - specjalność KOMPUTEROWO WSPOMAGANE PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE MASZYN

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

 

INFORMATYKA

Wydział Informatyki