Strona archiwalna
- + nowy nabór na kierunki zamawiane  

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Dział Wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zakończyło ocenę merytoryczną wniosków złożonych w konkursie zamkniętym nr 1/POKL/4.1.2/2012  na kierunki zamawiane na rok akademicki  2012/2013.

Uprzejmie informujemy,  że Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie prowadzi rekrutację na rok akademicki na 2012/2013  na niżej wymienione kierunki  zamawiane:


Studia stacjonarne I stopnia

Wydział Elektryczny:
- automatyka i robotyka,
- teleinformatyka

 

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej:
- technologia chemiczna,
- inżynieria chemiczna i procesowa,
- ochrona środowiska 

 

Korzyści ze studiowania na kierunkach zamawianych:

 - do 1.000 zł stypendium motywacyjnego, wypłacanego przez 10 miesięcy w roku,
(do 50% najlepszych studentów na kierunkach zamawianych dostaje comiesięczne stypendium w wysokości 1000 zł. Na pierwszym semestrze stypendyści wybierani są na podstawie konkursu świadectw maturalnych, na kolejnych semestrach dofinansowanie trafi do studentów mających najlepsze wyniki w nauce.)

 

- dodatkowe zajecia z matematyki i fizyki (program wyrównawczy),

 

- uczestniczenie w stażach studenckich u potencjalnych pracodawców,

 

- szkolenia z zakresu ekonomii i prowadzenia małej firmy (dla studentów kierunku ochrona środowiska),

 

- szkolenia z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji (dla studentów kierunków inżynieryjnych).